O nama

Ova web stranica nastala je u sklopu projekta  ”D.O.T.S. – Djelotvoran odgovor na traumu i stres” s ciljem pružanja osnovne informativne i psihološke podrške prvenstveno nezaposlenim osobama koje se u okolnostima nezaposlenosti suočavaju s nizom životnih izazova s kojima se ponekad teško nositi (neizvjesnost, gubitak, ugroženost, strah i dr.), ali može biti od koristi i svima koji su doživjeli stres, krizu ili traumu i potreban im je neki oblik podrške.

O nositelju i partnerima

Nositelj projekta je Udruga Mentor, a na projektu su sudjelovale i sljedeće partnerske organizacije: Caritas Splitsko – makarske nadbiskupije, Društvo psihologa u Splitu te Klub trudnica i roditelja Split. Iz svake organizacije jedna osoba odabrana je kao član radne skupine koja je radila na izradi web stranice i osmišljavanju radionica.

Radnu skupinu koja je osmislila ovu web stranicu čine:

dipl. psih.
Marijana Petrić Maršić

Diplomirana psihologinja s dugogodišnjim iskustvom rada u sustavu odgoja i obrazovanja. Edukantica je kognitivno-bihevioralne terapije. Educirala se i na području realitetne terapije. Završila je edukaciju Savjetodavne vještine, Rad sa asocijativnim kartama, Medijaciju. Primarni radni interes joj je savjetodavni i psihoterapijski rad s mladima i odraslima.

dr.sc
Ivana Burić

Psihologinja, znanstvenica i stručnjakinja za mindfulness. Na Sveučilištu u Amsterdamu provodi istraživanja o mindfulnessu, stresu i zdravlju u kojima kombinira psihologiju, neuroznanost i imunologiju. Voditeljica je Mindfulness centra Split gdje provodi edukacije (pretežito online i na hrvatskom jeziku) za odrasle koji žele naučiti regulirati svoje misli, emocije i ponašanja te postati mentalno otporniji.

dipl. psih.
Katarina Čolak Jurić

Zaposlena u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije – Služba za mentalno zdravlje. Fokus posla vezan je uz savjetodavni rad s djecom i mladima te psihosocijalni tretman s odraslima koji konzumiraju sredstva ovisnosti. Voditeljica je Škole nepušenja. Educirana za savjetovanje po principu Realitetne terapije.

mag. psih.
Lucija Ivić

Magistra psihologije s primarnim radnim iskustvom u sustavu odgoja i obrazovanja. U udruzi Mentor radi kao stručna suradnica na projektima koji su usmjereni na prevenciju rizičnih ponašanja i zaštitu mentalnog zdravlja mladih. Polaznica je edukacije iz realitetne terapije, a primarni radni interes je savjetodavni i psihoterapijski rad s mladima i odraslima.

dipl. psih.
Adrijana Bedrica

Psihologinja s dugogodišnjim iskustvom rada u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te u provođenju psiholoških kriznih intervencija kao članica Tima za psihološke krizne intervencije u sustavu odgoja i obrazovanja. Primarni radni interes joj je psihološka procjena djece, savjetodavni rad s roditeljima te edukacija roditelja i odgojitelja.

mag. theo.
Ivan Kolak

Magistar teologije sa šestomjesečnim iskustvom rada u osnovnoškolskom obrazovanju te kao stručni suradnik u uredu socijalne službe Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije. Primarni radni interes mu je rad s korisnicima kroz pomoć u njihovim svakodnevnim životnim okolnostima te omogućavanje osnovnih materijalnih potreba u vidu hrane, higijene, odjeće, obuće te financijske pomoći.

O projektu

”D.O.T.S. – Djelotvoran odgovor na traumu i stres” (UP.04.2.1.11.0032)

Naziv natječaja:
Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice

Posredničko tijelo razine 1 – PT1:
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Posredničko tijelo razine 1 – PT2:
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Nositelj projekta:
Udruga Mentor

Partneri:
Caritas Splitsko – makarske nadbiskupije,
Društvo psihologa u Splitu,
Klub trudnica i roditelja Split

Trajanje projekta:
1.12.2021. do 28.2.2023.

Vrijednost projekta:
Ukupna vrijednost projekta iznosi 449.499,01 kn. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 382.074,16 kn. Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 67.424,85 kn.

Više informacija:

Svrha projekta je osnaživanje organizacija civilnog društva za pravovremeni odgovor na krizne situacije u kontekstu brige za mentalno zdravlje građana. U okviru Elementa 1: Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnoga društva planirane su sljedeće projektne aktivnosti:

  1. Organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnoga društva u području financijskog upravljanja

  2. Edukacija o mogućnostima korištenja online alata u radu s korisnicima za zaposlenike i volontere koji rade s ranjivim skupinama)

  3. Provedba supervizijskih susreta kao oblik jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području socijalnog uključivanja i obrazovanja

  4. Osmišljavanje, izrada i provedba online radionica pružanja psihološke i savjetodavne pomoći osobama koje su pretrpjele traumu i stres uslijed krizne situacije

  5. Izrada online alata za samopomoć i podršku ranjivim skupinama (web stranica sa pripadajućim interaktivnim sadržajima usmjerenim ljudima koji su pretrpjeli traumu i stres usred krizne situacije)

Za više informacija o Eu fondovima:
www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

*Sadržaj web stranice je isključiva odgovornost udruge Mentor.