Osim financijske sigurnosti, koje potrebe zadovoljava rad i kako se te potrebe mogu zadovoljiti na druge načine?

Istraživanja pokazuju da bi nezanemariv postotak ljudi radio čak i kada bi imali financijsku i materijalnu sigurnost. Navedeno pokazuje da nam rad, osim financijske sigurnosti, pruža još neke dobrobiti, koje su povezane s nižim razinama depresivnosti i stresa te boljim mentalnim zdravljem općenito. Rad doprinosi strukturiranosti dnevne rutine, pruža priliku za konstruktivne aktivnosti i socijalne […]

Upravljanje stresom

U svakodnevnom govoru riječ stres često se koristi kako bi se objasnilo što nam se događalo ili upravo događa te jesmo li i kako neku stresnu situaciju riješili. Nezaposlenost je visoko stresna situacija, no ona u životu nezaposlenih osoba sigurno nije i jedini izvor stresa. Kako bismo tu vrlo zahtjevnu situaciju lakše podnosili dok je […]

Briga o sebi je više od poklona, nagrada i putovanja – Kako brinuti o sebi?

U posljednje vrijeme društvene mreže preplavljene su parolama koje potiču brigu o sebi (odnosno self-care). Ipak, najčešće se pod brigom o sebi podrazumijevaju ugodne aktivnosti – tretmani ljepote, prigodna čašćenja, putovanja, odmor… Iako neke od tih aktivnosti mogu biti dio brige o sebi, briga o sebi ne uključuje samo ugodne aktivnosti i aktivnosti koje zahtijevaju […]

Psihološka otpornost u situaciji nezaposlenosti

Kad čovjek ostane bez posla ili ako dugo vremena posao ne može pronaći, svakako doživljava izniman stres s kojim se povremeno bude zaista teško nositi. Pri tome, evidentno je da se neke osobe s vlastitom nezaposlenošću nose na konstruktivnije načine te uspijevaju održavati svoje mentalno zdravlje bez značajnijih psihičkih posljedica, dok su drugi podložniji negativnim […]